Måns Holst-Ekström, f. 1963, bosatt i Malmö, är konsthistoriker, kritiker, föreläsare och essäförfattare. Ett genomgående tema i hans skrivande är frågan om hur vi finns genom våra sinnen och hur sinnliga erfarenheter formar oss. Bilder, texter, rum och landskap kommer till oss genom kroppen, en kropp i rörelse, en kropp i vila. I ”…som Italien” förs detta vidare till fiktionens och berättelsens djupt personliga möjligheter att skildra ett kontinuum av estetiska upplevelser, sexuell njutning, smärta, sorg och saknad.

Bo I. Cavefors om boken:

”Det doftar av citron och oleander. Sol och skuggor rör sig över italienska landskap, städer och interiörer. Måns Holst-Ekström räds varken sorgen eller förföriska förälskelser mellan män i denna kortroman. Texten – skör som Meissenporslin och hård som granit – är en homoerotismens höga visa samtidigt som författaren skapar impressionistiska bilder av skönhet, konst och förfall. I sann romantisk anda väjer han inte heller för det svåra i livet: relationer till föräldrar, brusten vänskap.”

«...som Italien»

roman

Måns Holst-Ekström

bok